LAG Sopranukulele, Tiki, Sapele laminiert, ohne Palisander